USŁUGI POWIERNICZE   DOKUMENT SERWIS   NIERUCHOMOŚCI  WIERZYTELNOŚCI


 

ARTUR GŁOWACKI

40-042 KATOWICE
ul. Wita Stwosza 31
Skr. Poczt. 1803

 

Kancelaria Powiernicza
Artur Głowacki sp. z o.o.,
z siedzibą w 40-045 Katowice
ul. Astrów 10

NIP 628-19-56-695
REGON 357113680
KRS 0000209558
Kapitał zakładowy 225.000,00

RODO

Polityka Prywatności
Regulamin