JAK ŁATWO STRACIĆ SAMOCHÓD…

JAK ŁATWO STRACIĆ SAMOCHÓD… Jak wynika z badań przeprowadzonych przez portal CORS.PL, większość pojazdów samochodowych pochodzących z drugiej ręki, może być przedmiotem Zastawu Rejestrowego. Wynika to z tego, że większość samochodów (osobowych i ciężarowych) jest zakupywana w kredycie. W przypadku udzielania kredytu pod samochód, bank dokonuje wpisu do Centralnego Rejestru…