ELEKTROMOBILNOŚĆ

(Źródło – elektromobilnapolska.pl) ELEKTROMOBILNOŚĆ Rozwój elektromobilności wpisuje się w szerszy trend zmiany sposobu korzystania ze środków transportu. W społeczeństwach zachodnich bardzo wyraźnie widać osłabienie potrzeby posiadania własnego samochodu, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Fakt pozostawania Polski przez długie lata poza głównym nurtem gospodarki światowej doprowadził do silnego przywiązania w społeczeństwie do potrzeby…

Zmarła była senator Ligia Urniaż-Grabowska

(Źródło – wiadomosci.onet.pl) Zmarła była senator Ligia Urniaż-Grabowska W wieku 80 lat zmarła dziś senator Ligia Urniaż-Grabowska, lekarz, działaczka opozycji w czasach PRL, związana z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Należała do NSZZ „Solidarność”. Zasiadała w Senacie IV kadencji. O śmierci Ligii Urniaż-Grabowskiej poinformował operator, reżyser…